Peyote to the Masses – New Research Conducted Among Native Americans

פיוטה להמונים

מחקר חדש שנערך בקרב האינדיאנים האמריקאים מראה כי הסם המופק מקקטוס הפיוטה אינו מזיק למוח – אולי אפילו להפך!

נועה טיקולסקר
6/11/2005 10:41

השימוש בפיוטה אינו מזיק למוח, כך עולה ממחקר חדש שנערך בקרב האינדיאנים האמריקאים המשתמשים בסם. במחקר שהתפרסם בכתב העת המדעי Biological Psychiatry נבדקה קבוצה של אינדיאנים שצרכו באופן קבוע את הסם המופק מקקטוס הפיוטה במסגרת טקסים דתיים של ה- Native American Church, הזרם הדתי המורשה להשתמש בצמח.

הסם המופק מקקטוס הפיוטה הוא מסקלין, סם הזייתי המאפשר לחברי הדת להגיע למצבי תודעה אותם הם מחשיבים קדושים וקרובים יותר אל האל, וכך מאפשר להם גם לתקשר עם האל ללא צורך בתיווך של כהן דת. כאשר האל מזוהה כבורא הנוצרי נוצר שילוב של האמונות העממיות של האינדיאנים עם הנצרות, כפי שאכן קורה בזרמים העיקריים של הכנסייה הזו. מאז 1994 מאפשר החוק האמריקאי שימוש בסם המופק מהקקטוס, שאינו חוקי בדרך כלל, לחברי הכנסייה.

המחקר, שהושלם אחרי חמש שנות עבודה, נערך בקרב חברי שבט הנבחו בדרום מערב ארה”ב, על ידי הפסיכיאטר ג’ון הלפרן (John Halpern) מבית החולים מקלין שבמסצ’וסטס. מהמחקר התברר שלא רק שצרכני הפיוטה שנבדקו (כולם בעלי ניסיון של יותר ממאה מסעות דתיים תחת השפעת הסם) לא הראו כל עדות לנזק מוחי, אלא אף עלו על חבריהם בקבוצת ה”נקיים מסמים” בכמה מדדים של בריאות מנטלית. “זה מחמם את הלב”, אמר ויקטור קלייד, סגן נשיא הכנסייה ושופט במערכת המשפט של אריזונה. “אבותינו אמרו לנו שהיופי הזה טוב בשבילנו ואף פעם לא יזיק לנו. הממשלה אף פעם לא האמינה להם, ואפילו אסרה על פיוטה לזמן מה”.

על פי האתר Beliefnet החוקרים עצמם הדגישו כי אין להבין מכך שפיו
טה טובה לכולם בכל מצב: “האנשים הללו לוקחים חומרים הלוצינגניים כתשמיש-קדושה דתי, תחת תנאים מיוחדים שלא ניתן להסיק מסקנות מהם לגבי מי שנוטל חומרים הלוצינגניים לא חוקיים ברחוב”, אמרו החוקרים.

Maariv, a popular daily newspaper in Israel, published “Peyote to the masses – new research conducted among native Americans shows that the drug produced from the Peyote cactus does not harm the brain – perhaps even the contrary!” In Hebrew, the article references John Halpern’s Peyote study.